1ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HÀNH:

 • Thang Nhôm Các Loại .

2. THỜI HẠN BẢO HÀNH – NÓI CHUNG:

 • Thời gian bảo hành của thang nhôm phổ thông giá rẻ: 6 tháng (hàng mới) kể từ ngày mua sản phẩm.
 • Thời gian bảo hành của thang nhôm gấp khúc và thang nhôm rút Nikita: 18 tháng (hàng mới) kể từ ngày mua sản phẩm.
 • Thời gian bảo hành của thang nhôm HAKAWA và XSTEP: 24 tháng (hàng mới) kể từ ngày mua sản phẩm.

3. CÁC TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH :

 • Những sản phẩm được chỉ định không bảo hành.
 • Khách hàng không xuất trình được phiếu bảo hành hoặc phiếu bảo hành bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong phiếu, không có đóng dấu, chữ ký của đại diện bên bán hàng.
 • Sản phẩm đã quá thời gian bảo hành.
 • Sản phẩm hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, sử dụng sai quy cách hay quá thông số kỹ thuật cho phép của sản phẩm.
 • Khách hàng tự tháo lắp, sửa chữa sản phẩm.

4. NHỮNG TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA CÓ TÍNH PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY:

 • Sản phẩm không được bảo hành (trong mục 3).
 • Phụ kiện đi cùng sản phẩm.
 • Những bộ phận không thuộc phạm vi bảo hành.

* Lưu ý:  Khách hàng không xuất trình được phiếu bảo hành thì toàn bộ các nội dung bảo hành sẽ bị tính phí khi sửa chữa.